LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Algirdas Kreiza Nr.1

“Su didžiausiu vargu nešame akmenį į kalną, o į apačią jis nusirita akimirksniu; taip pat į priekį mus veda gerieji, o atgal – prakeiktieji. Senovės indų posakis”

Romas Apanavičius Nr.2

“Išvaduokime rajoną iš korumpuotų giminių ir savanaudžių klano. Sugrąžinkime žmonėms pasitikėjimą savimi ir tarpusavio pagarbą, nepriklausomai nuo  partiškumo ir įsitikinimų.Paveskime vadovauti rajonui išsimokslinusiems, aukštos moralės, kompetetingiems žmonėms, sava širdimi jaučiantiems eilinių piliečių džiaugsmus, skausmus ir netektis. Tai mes galime padaryti visi kaip vienas, ateidami prie rinkiminių urnų vasario 27-tą ir išgelbėti rajoną iš niūrių sutemų.”

Česlova Šmulkštienė Nr.3

“Susitelkime ir darykime savo kraštui gerus ir gražius darbus”

Arūnas Vaikšnoras Nr.4

Saulius Petrauskas Nr.5

“Gyvenimas gerėja, kai užtektinai žmonių nusprendžia, kad jis turi pagerėti. Viskas keičiasi, kai eiliniai žmonės susivienija dėl bendro tikslo.”(Kofis Ananas)

Justas Pankauskas Nr.6

“Dirbdami sąžiningai, išmintingai ir nuosekliai, įveiksime visus “architektūrinius barjerus”

Almantas Štreimikis Nr.7

“Turime suprasti, kad mūsų gyvenimo kokybę lemia mūsų pasirinkimai. Pasirinkimas būti sąmoningais mus įpareigoja atsakingai vertinti savo veiksmus, suvokiant, kad  kiekvienas iš jų mus priartina arba atitolina nuo mūsų pasirinkimo gyventi geriau. Būkime sąmoningi – rinkimės teisingai.”

Birutė Salickienė Nr.8

“Kviečiu vasario 27-ąją balsuoti ir pasirinkti teisingai. Manau, su Jūsų visų pagalba, galėsime kurti socialiai atsakingą Lazdijų rajono visuomenę, dalintis patirtimi  su jaunimu, panaudojant jų veržlumą, žingeidumą ir technologinius gebėjimus bendram tikslui,- mūsų rajono bendruomenės gerovei.Tikiu, jog dirbdama savo rajono gyventojų labui, padarysiu jų gyvenimą nors truputį šviesesnį, įkvėpsiu vilties, tikėjimo ateitimi ir Lietuvos gerove. Nepamirškime žmogiškojo prado, pirmiausia ir svarbiausia, – būti žmogumi. Aš už darbą  komandoje!”

Eimantas Zaburas Nr.9

Edmundas Štreimikis Nr.10

“Kodėl aš einu į rinkimus jau trečia kartą iš eilės? Pats savęs to klausiu ir randu tik vieną priežastį. Tikrai myliu savo kraštą ir esu susirūpinęs mano gimto rajono ateitimi. Tikiu, kad mano darbas,patirtis ir žinios dar yra reikalingi ir gali duoti naudą rajono žmonėms. Noriu sugrįžti į Gimtinę ne svečiu,o žmogumi,kuris pasiruošęs dirbti rimtą ir sunkų darbą visų mūsų rajono žmonių labui.”

Roma Stankauskienė Nr.11

“Valdžia nieko negadina. Gadina baimė…Baimė prarasti valdžią.”   Dž.Steinbekas

Gražina Austrotienė Nr.12

Vytas Jaskelevičius Nr.13

Tomas Janulevičius Nr.14

Inga Štreimikienė Nr.15

“Saugus ir laimingas vaikas, veiklus, atsakingas ir reikalingas paauglys, norintis ir galintis rajono labui dirbti jaunuolis, mėgiamą darbą dirbantis, finansiškai stabilus, darnią šeimą sukūręs ir visapusiškai išprusęs vidutinio amžiaus žmogus, visų mūsų rūpesčiu ir pagarba apsuptas, visuomenės veikloje aktyviai dalyvaujantis ir orus senolis - tai mūsų siekis. Lazdijų rajono žmogus, gyvenantis darnoje su savimi, šeima, bendruomene ir gamta - tai mūsų vizija.”

Anžela Kavaliauskienė Nr.16

“Pastaruoju metu daugelis jaunimo palikdami savo tėvynę emigruoja į kitas šalis, ieškodami darbo, geresnio pragyvenimo. Norėtusi sukurti tokias sąlygas, kad išsilavinę žmonės liktų dirbti ir gyventi savo tėvynėje. Spręsdami bedarbystės ir kitas pragyvenimo problemas, tikimės sulaukti jų grįžtančių… ”

Mantas Salickas Nr.17

“Mūsų šeimoje dominavo vertybės,- tiesa, sąžiningumas, garbingumas. Esu solidarus su tokių pat pažiūrų ir siekių žmonėmis, todėl esu šiame sąraše. Noriu paraginti rajono jaunimą, nebūkite abejingi, ateikite vasario 27- tą dieną ir pareikškite savo apsisprendimą!Mes dar tikime Lietuva, mes dar neišvykome…”

Povilas Austrotas Nr.18

Jolanta Šiugždienė Nr.19

Sigitas Stenevičius Nr.20

“Šansą gyventi teisingiau, geriau, doriau, žmogiškiau mes turime. Sugebėkime tuo pasinaudoti!”

Vidas Rimavičius Nr.21

Vytautas Vaicekauskas Nr.22

Tomas Mikelionis Nr.23

“Tai, ką verta daryti, verta daryti gerai.”  N. Pusenas

Jolanta Tarakanovienė Nr.24

Vilija Kazlauskienė Nr.25

“Žmonės gyvena ir dirba, kuria šeimas, gražius ateities planus, augina vaikus.. Tik bendras supratimas, bendros idėjos ir bendri siekiai padės pasukti teisingu ir tiesiu keliu..tokiu keliu, kur negresia bedarbystė, kur nėra vingių ir duobių, keliu, kuriuo norėtume eiti visi.”

Kęstutis Janulis Nr.26

Lina Šukienė Nr.27

“Žmonės nevertina tų, kurie daug kalba, nors ir rimtai. Amžinai šniokščianti upė, nors ir duoda naudą, bet nesukelia jokio dėmesio.” Senovės indų posakis.

Mieli bičiuliai, leiskite LSDP frakcijos narių vardu dar kartą nuoširdžiai padėkoti už Jūsų pastangas, įdėtą triūsą nelengvoje rinkimų kampanijoje, už Jūsų palaikymą ir paaukotą laiką. Dėsime visas pastangas, siekdami tinkamai atstovauti Jūsų ir visų rajono žmonių interesus rajono taryboje. Kaip žinote, 2011 m. balandžio 12 d.įvyko  7 – osios tarybos pirmasis posėdis.  Pasinaudodama savo administracine įtaka TS-LKD per jėgą suformavo bendrą TS-LKD, DP, LiCS, NS ir LVLS koaliciją ir į mero postą išrinko Artūrą Margelį (20 – už, 5 – prieš), mero pavaduotoju – Valdą Petrą Mikelionį (15 – už, 10 – prieš), administracijos direktoriumi – Gintautą Salatką (19 – už, 5 – prieš). Į naująją tarybą buvo išrinkti 4…

Valdžios institucijos reikalingos valstybės stabilumui ir normaliam egzistavimui, tiek valstybės, tiek žmonių, be kurių neegzistuotų ir pati valstybė. Pagal demokratinę sampratą valdžia esame mes – paprasti žmonės, kurie iš savo tarpo renkame valdžios atstovus, atstovus kurie, atėję į valdžią mumis rūpintųsi, kurtų ir vykdytų įstatymus gerovei tų, kurie jais pasitikėjo… Ir kaip baisu, kai valdžia tampa tikslu, kažkokia nesveika manija bei noru ją pajusti ir pasinaudoti savo gerovei. Nesuprantu ir nesuprasiu, kai žmogus, kuriuo pasitikėjom ir išrinkom į valdžią, staiga pasikeičia, pasijunta pusdieviu ir pamiršta savo priedermę TARNAUTI ŽMONĖMS. Kaip bijo prarasti valdžią, visomis priemonėmis stengiasi ją išlaikyti. Išgirskit mane: – niekas netgi XXI amžiuje  neatšaukė padorumo, sąžiningumo, atjautos, pagarbos,…

Lenkijos teisingumo ministerija pateikė informaciją, kurioje nurodoma, jog Algirdas Kreiza nebuvo teistas. „Konservatorių šmeižtas pačiame rinkimų kampanijos įkarštyje padarė didžiulę žalą, paskleistas melas nepataisomas, dėl jo galime prarasti dalies žmonių pasitikėjimą. Dabar turiu važinėti po institucijas ir pateikinėti savo nekaltumo įrodymus, kai su bičiuliais turėčiau bendrauti su rajono žmonėmis. Vietoj to, kad vestų padorią ir korektišką rinkimų kampaniją, krikščioniškas vertybes neva išpažįstantys konservatoriai, pasirinko purvo pylimo taktiką“, – sakė LSDP Lazdijų skyriaus pirmininkas A.Kreiza. „Artimiausiu metu kreipsimės į generalinį prokurorą dėl šio duomenų klastojimo atvejo ištyrimo, baudžimojon atsakomybėn dėl šmeižto turi būti patraukti melą paskleidę asmenys“, – teigė LSDP pirmininko pavaduotojas Justas Pankauskas. Visus norinčius susipažinti su išvada, paneigiančia konservatorių šmeižtą,…

Artėja savivaldos rinkimai, kurie viešoje erdvėje vėl sukels painias politinių partijų diskusijas aktualiais rajonui klausimais. Kuo socialdemokratai išsiskirs iš kitų partijų savo siūlymais? Socialdemokratai visada girdi ir įsiklauso į žmonių balsą, jų nuomonę ir poreikius. O žmonės labai nepatenkinti šios kadencijos tarybos įvesta atliekų tvarkymo rinkliava, uždarytomis kaimo mokyklomis. Jie mato kad keturis metus nieko apčiuopiamo nepadaryta Šeštokų pramoninės zonos vystyme, net ir Lazdijų hipodromas, kurio finansavimas iš valstybės biudžeto buvo padėtas „ant lėkštutės“  rajono valdantiesiems kadencijos pradžioje, nepasistūmėjo nė per žingsnį. Tad žmonėms iškyla klausimai – ar tik krizė kalta, kad „Rail Baltikos“’projektas vis arčiau Kauno stumia Šeštokų teminalo (pramoninės zonos) projektą? Ar  ES struktūrinių fondų  lėšos (prie kurių…

Save laikau vienu iš ekonominių emigrantų. Nors ir neišvykau į užsienį, tačiau dėl ekonominių priežasčių teko bent laikinai palikti Lazdijų rajoną ir tęsti darbą Vilniuje. Labai norėjau ir dėjau visas pastangas, kad Lazdijų rajone būtų įgyvendintas reikšmingas rajonui projektas, sukurta šimtai gerai apmokamų darbo vietų, suaktyvintas visas rajono verslas. Be abejo kalbu apie Mockavos geležinkelio krovinių terminalą, su kuriuo siejau savo ateitį ir apie kurį jau kalbame daugybę metų, bet jis ir šiandien tebėra miglota vizija. Dėl šio projekto, dar ankstesnės kadencijos pabaigoje buvau apkaltintas vieno užsienio investuotojo protegavimu ir nubaustas Tarnybinės etikos komisijos. O nubaustas buvau todėl,kad tikėjau šio investuotojo sąžiningumu ir mačiau jo tikrą ,neapsimestinį norą įgyvendinti visiems…

Lietuvos vyriausybinė ekspertų komisija, “Dėl krovinių terminalo Mockavoje koncepcijos įvertinimo”,1995m. gegužės mėnesį pateikė Vyriausybei teigiamą išvadą ir rekomendavo pradėti parengiamuosius darbus universalios krovinių paskirstymo stoties Mockavoje statybai bei eksploatavimui.Buvo skubiai parengtas Mockavos terminalo statybos techninis projektas,pradėti kiti parengiamieji darbai.Tačiau pirmosios savo kadencijos metu rajonui vadovavęs meras Artūras Margelis tuo klausimu visiškai nesirūpino ir parengtą terminalo statybos techninį projektą  paslėpė giliame stalčiuje.Taigi terminalo statybos darbai buvo numarinti.          Tik 2003m.,pradėjus rajonui vadovauti socialdemokratams,buvo pradėta rūpintis Mockavos terminalo statybos gaivinimo klausimais.Po ilgų ir intensyvių derybų su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis  išjudinti parengiamieji terminalo statybos klausimai ir pradėta investuotojų paieška.Buvo deramasi su rimta užsienio kampanija dėl investicijų ir dalyvavimo terminalo statybos konkurse….

Gyvenime būna akimirkų, kurių metu galime įvertinti nueitą kelią, priimtus sprendimus, apžvelgti jau nuveiktus darbus. Kartais žvilgsnis į praeitį  mus liūdina, kartais džiugina, tačiau visada sau pasižadame ateity gyventi geriau, daugiau dėmesio skirti sau ir artimiesiems. Bet greitai suprantame, kad  gyvenimo tempas nepalieka jokios galimybės rinktis, tačiau vėl ir vėl sau žadame ateity gyventi geriau, kol vieną dieną  pasakome STOP, gana, nuo šiol viską darysiu kitaip – nuo šiol gyvensiu sveikai!  Viskas tada aplink sustoja  ir sulėtėja, nes nebegali skubėti, reikia kruopščiai įvertinti kiekvieną  veiksmą, kurį atlikai, pasverti jį, sudėlioti į atskiras lentynėles tinkamus ir netinkamus. Privalai nuspręsti, ką išmesti iš karto, ko atsisakyti palaipsniui. Sprendimas jau priimtas – nuo…

Per pastaruosius dvejus metus tendencingai daugėjo socialinių pašalpų gavėjų, ypač šeimų, kuriose suaugę darbingo amžiaus, tačiau darbo neturintys asmenys augina 1, 2 ar daugiau vaikų. Didėjantis nedarbas ir bedarbių armija pareikalavo papildomų išmokų iš valstybės bei savivaldybių biudžetų. Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžeto socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti toliau drastiškai didėja ir šiais metais numatyta skirti jau beveik vieną milijardą litų, kai 2009 – aisiais buvo skirta tris kartus mažiau – 324 mln. lt. Tokiais tempais mažėjant dirbančiųjų ir daugėjant pensininkų Lietuvoje, kasmet pensijoms stigs po 4,5 mlrd. litų, kurių didžiąją dalį reikės skolintis. Taigi po kaklu kabinamas vis didesnis skolos akmuo ne tik dabar dirbantiems, bet ir…

Prieš savaitę konservatoriai ir liberalai atmetė siūlymą atstatyti nusavintas pensijas senjorams, nors, anot Premjero A.Kubiliaus, krizė Lietuvoje jau baigėsi. Tai ne tik nepagarba senjorams, bet ir Konstitucinio teismo ignoravimas, kuris dar birželio mėn. įpareigojo Vyriausybę parengti sumažintų pensijų grąžinimo tvarką. Ji neparengta iki šiol.

Išlydint 2010 – uosius norisi žvilgtelti kaip gi gyvenome šiais metais. Džiugu, kad nors ir būdami krizės gnaužtuose, pamiršę kasdienybę, galėjome džiaugtis įvairiais kultūros renginiais rajone. Tai ir tradicinės arimo arkliais varžybos pasienio fiesta, joninės, rudenėlio bei ūkininkų šventės, pirmą kartą iniciatyvių kolegų dėka surengtas „Sidabrinių gervių“ festivalis, daugybė vasaros renginių gamtoje ir kt. Reikia pripažinti, kad nors ir stipriai apkarpytas finansavimas kultūros srityje, darbščių ir kūrybingų kultūros, švietimo darbuotojų bei bendruomenių narių dėka inicijuoti vieši renginiai atrodė pilnaverčiai ir susilaukė geriausių atsiliepimų. Kita vertus,ūkinėje veikloje teko susidurti su apmaudesniais procesais. Deja, dabartinė savivaldybės valdžia pamiršo savo deklaruotą atvirumą ir priimamų sprendimų skaidrumą, atitolo nuo žmonių. Akivaizdus darbas sau priimant…