LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Gyvenime būna akimirkų, kurių metu galime įvertinti nueitą kelią, priimtus sprendimus, apžvelgti jau nuveiktus darbus. Kartais žvilgsnis į praeitį  mus liūdina, kartais džiugina, tačiau visada sau pasižadame ateity gyventi geriau, daugiau dėmesio skirti sau ir artimiesiems. Bet greitai suprantame, kad  gyvenimo tempas nepalieka jokios galimybės rinktis, tačiau vėl ir vėl sau žadame ateity gyventi geriau, kol vieną dieną  pasakome STOP, gana, nuo šiol viską darysiu kitaip – nuo šiol gyvensiu sveikai!

 Viskas tada aplink sustoja  ir sulėtėja, nes nebegali skubėti, reikia kruopščiai įvertinti kiekvieną  veiksmą, kurį atlikai, pasverti jį, sudėlioti į atskiras lentynėles tinkamus ir netinkamus. Privalai nuspręsti, ką išmesti iš karto, ko atsisakyti palaipsniui.

Sprendimas jau priimtas – nuo rytojaus atsisakysiu to, to ir ano, laikysiuosi tos ir anos dietos, valgysiu tą, aną ir šitą, veiksiu tai, o to nebeveiksiu…. Ir greitai supranti, kad ne taip paprasta pakeisti savo įpročius, atsisakyti įprastos dienos rutinos, o gal paprasčiausiai nebemoki kitaip.Tačiau žingsnis žengtas, kelio atgalios nebėra. Reikia ieškoti patarimo protingoje knygoje, nueiti pas dietologus, pas astrologus, pas psichologus, pas parapsichologus, užsirašyti į seminarą, nuvažiuoti į kalnus, aplankyti neįprastas vietas….. Įvertinti tai, ką nuveikei,  tai, ką gavai, ir kaip toli nuėjai savo pasirinktu keliu. Viską pasvėręs supranti, kad galbūt pasikeitė tik dekoracijos ir veikėjai, o žengtas žingsnis nėra jau toks didelis  ir galbūt tai, ko sieki, yra tik dar viena užgaida, kurią sumanei įgyvendinti. Juo labiau, kad aplinkiniai jau nebesupranta tavęs, laiko kažkokiu kitokiu, siūlo baigti kvailioti ir gyventi kaip visi „normalūs žmonės“.

Tačiau jau suvoki, kad nesinori būti tuo „normaliu žmogumi“, gyventi pagal primestus šablonus, veikti tą, ką ir visi. Apsimetinėti, kad gyveni labai prasmingai, nors iš tikrųjų tuščiai leidi laiką. Tada supranti pasakymo „kaip gerai praleidau laiką“  beprasmybę, nes laikas skirtas ne praleidimui, o gyvenimui. Tada pasijunti lyg žengęs tvirtą žingsnį į priekį, žingsnį, kurį žengus atsiskleis gyvenimo prasmė. Supranti, kad bet koks išorinis siekis gyventi sveikiau neduos apčiuopiamų rezultatų tol, kol neišmoksi įsiklausyti į save, tol, kol nenuraminsi nuolat įsiaudrinusių minčių, kol neišsigryninsi jausmų, tol, kol aiškiai nesuvoksi savo tikslų. Tada išmoksti ramiai reaguoti į aplink vykstančius pokyčius, nes aiškiai supranti, kad viskas ir visada yra pastoviame judėjime ir kitime. Suvoki, kad kiekvienas priimtas sprendimas ar atliktas veiksmas tave arba priartina, arba atitolina nuo užsibrėžto tikslo. Supranti, kad būtina turėti vidinį kompasą, kuris visada rodytų teisingą kryptį, ir jeigu priimti sprendimai dovanoją vidinį ramumą ir proto aiškumą, kryptis pasirinkta teisingai.

  Ar verta rinktis sveiką gyvenseną, kuri mus įtraukia į pastovaus virsmo ir savęs suvokimo vandenis? Paprasčiausiai paklauskite savęs ir jeigu nors akimirkai pajusite  vidinę ramybę ir proto aiškumą, tada mums pakeliui. Juk iš tikrųjų kiekvienas norime būti sveikas, bet, deja, be vidinio savęs suvokimo kažin ar tai įmanoma. Būkim dideli tiek savo vidumi, tiek savo darbais.

Almantas Štreimikis  

Nuotraukoje: Su žmona Inga senojoje žemaičių šventvietėje Tveruose  sėdim ant vaisingumo akmens… J. Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.