LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Artėja savivaldos rinkimai, kurie viešoje erdvėje vėl sukels painias politinių partijų diskusijas aktualiais rajonui klausimais. Kuo socialdemokratai išsiskirs iš kitų partijų savo siūlymais?

Socialdemokratai visada girdi ir įsiklauso į žmonių balsą, jų nuomonę ir poreikius. O žmonės labai nepatenkinti šios kadencijos tarybos įvesta atliekų tvarkymo rinkliava, uždarytomis kaimo mokyklomis. Jie mato kad keturis metus nieko apčiuopiamo nepadaryta Šeštokų pramoninės zonos vystyme, net ir Lazdijų hipodromas, kurio finansavimas iš valstybės biudžeto buvo padėtas „ant lėkštutės“  rajono valdantiesiems kadencijos pradžioje, nepasistūmėjo nė per žingsnį. Tad žmonėms iškyla klausimai – ar tik krizė kalta, kad „Rail Baltikos“’projektas vis arčiau Kauno stumia Šeštokų teminalo (pramoninės zonos) projektą? Ar  ES struktūrinių fondų  lėšos (prie kurių reikia pridėti ir ženklią rajono biudžeto dalį) skirtos tik šventėms, pasibuvimams ir pompastiniams renginiams. Ponai, ar tai ne puota maro metu​?

Gyventojai girdi kaip netolimi kaimynai visai kitaip įsisavina ES struktūrinių fondų lėšas. Kaimynai pirmiausiai priverčia dirbti ES pinigus ekonomikoje, todėl ir turi rezultatus, todėl jau dvejis metus ir plaukia per sieną į Lietuvą viskas – pradedant maisto produktais bei kitomis kasdienio naudojimo prekėmis ir baigiant avalyne, drabužiais ir buitine technika.

Mūsų uždavinys – padėti žmogui tapti savo savivaldybės šeimininku. Verslui turi būti sudarytos sąlygos net ir krizės laikotarpiu plėtoti veiklą, savivaldybė turi būti padėjėja, o ne verslą smaugiančia institucija. Visas savo programines nuostatas pateikiame ir šiame tinklayje atskirai.

Kokias opiausias rajono problemas išskirtumėte, kurių nepavyko išspręsti dabartiniam merui A.Margeliui ir jo komandai?

Praėjęs laikotarpis parodė, kad ši komanda atėjusi į valdžia siekė labai konkrečių tikslų tik savo aplinkos žmonėms, todėl opiausios rajono problemos ir šiandien neišspręstos – kokios komunalinių patarnavimų kainos? Kaip išaugo biurokratinis aparatas? Kokios prielaidos naujų darbo vietų kūrimui? Kaip vieną iš didžiausių šios valdančiusios kolicijos darbo trūkumų įvardinčiau ir bendravimo su gyventojais  vienpusiškumą.Viešoji erdvė užpildyta savivaldybės informacija apie valdininkų parengtus projektus, tarnybų veiklos mastus, valdžios vyrų keliones, o kaip tai atitinka eilinio Bugiedos ar Jukneliškės kaimo gyventojų lūkesčius – nė žodžio. Gal todėl kad , labai dažnai tas žodis būtų kritiškas ir neparankus. Mero komanda veiklą pradėjo ne rajono tarybos veiklos plano pristatymu visuomenei, bet  neparankių savivaldybės kontroliuojamų  įstaigų vadovų atleidinėjimu, o kai profesionalumą pakeičia protekcionizmas – gero nelauk.

Kaip apibūdintumėte savo bendražygius, su kuriais kandidatuosite savivaldos rinkimuose? Sąrašo sudėtis skiriasi nuo buvusio praeituose rinkimuose, matyti ir naujų pavardžių.

Lazdijų socialdemokratai yra pasirengę dirbti rajono žmonėms, tai geriausia atspindi mūsų sąrašas, kuriame ne vienos kadencijos patirtį turintys tarybos nariai - buvęs rajono savivaldybė tarybos meras R. Apanavičius, tarybos narys E.Štreimikis ir autoritetingi savivaldybės  žmonės nepartiniai – Seirijų seniūnė Č. Šmulkštienė, gydytojas A..Vaikšnoras savo kasdieniais darbais užsitarnavę daugelio bičiulių pasitikėjimą. Mūsų partijos kandidatų sąrašas dinamiškas , nes pirmąjį penketuką spaudžia auganti jaunesniųjų perspektyvių politikų karta - B.Salickienė, S.Petrauskas, J.Pankauskas, A.Štreimikis ir kiti.  Tai žmonės, kurie per pastaruosius metus savo aktyvumu, bendruomeniškumu, nuolatiniu tobulėjimu pelnę  visuomenės pripažinimą ir verti žmonių pasitikėjimo.

Kalbėjosi Auksė Kontrimienė

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.