LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Lietuvos vyriausybinė ekspertų komisija, “Dėl krovinių terminalo Mockavoje koncepcijos įvertinimo”,1995m. gegužės mėnesį pateikė Vyriausybei teigiamą išvadą ir rekomendavo pradėti parengiamuosius darbus universalios krovinių paskirstymo stoties Mockavoje statybai bei eksploatavimui.Buvo skubiai parengtas Mockavos terminalo statybos techninis projektas,pradėti kiti parengiamieji darbai.Tačiau pirmosios savo kadencijos metu rajonui vadovavęs meras Artūras Margelis tuo klausimu visiškai nesirūpino ir parengtą terminalo statybos techninį projektą  paslėpė giliame stalčiuje.Taigi terminalo statybos darbai buvo numarinti.

         Tik 2003m.,pradėjus rajonui vadovauti socialdemokratams,buvo pradėta rūpintis Mockavos terminalo statybos gaivinimo klausimais.Po ilgų ir intensyvių derybų su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis  išjudinti parengiamieji terminalo statybos klausimai ir pradėta investuotojų paieška.Buvo deramasi su rimta užsienio kampanija dėl investicijų ir dalyvavimo terminalo statybos konkurse.

Minėtos kampanijos užsakymu ir jai finansuojant ,buvo parengti priešprojektiniai pasiūlymai ir suderinti su AB “Lietuvos geležinkeliai”. Tačiau ,likimo ironija,tuo metu rajonui vėl pradėjo vadovauti meras Artūras Margelis.Pasikeitus valdžiai ir konservatoriams pradėjus viešųjų ryšių kampaniją dėl Mockavos terminalo,galimi užsienio investuotojai su savivaldybe atsisakė bendradarbiauti.Jie atsisakė dalyvauti ir konkurse,kurį laimėjo UAB “Achema”.Su Achema pasirašyta Mockavos terminalo statybos sutartis nenumatė jokių papildomų konkurso laimėtojos įsipareigojimų į rajono infrastruktūros gerinimą,kaip pavyzdžiui panašių konkursų laimėtojai kituose rajonuose investuoja į kultūros,švietimo,sveikatos apsaugos ir kitų objektų sutvarkymą.Gali būti,kad konkurso laimėtojai padarė kitokias” investicijas”, apie kurias garsiai nekalbama,nes išskyrus terminalo statybos galimybių studijos parengimą,toliau reikalai nepajudėjo.

Įdomu tai,kad mero Artūro Margelio vadovaujama valdančioji koalicija toleruoja ir labai palankiai reaguoja į Achemos prašymus,ir savo balsais jau tris kartus atidėjo terminalo statybos terminus,suteikdami galimybę investuotojai išvengti šimtatūkstantinių baudų.Tokiais savo veiksmais valdantieji parodo,jog jiems nusispjauti į gyvybinius rajono žmonių interesus.Juk pradėjus terminalo statybą atsirastų apie 100 naujų darbo vietų,o tai reiškia kad tokiam kiekiui rajono žmonių nereikėtų palikti Lietuvos ir važiuoti vergauti į užsienį.

Šiandien visiems aišku,kad Achema ,dėl jai vienai žinomų priežasčių, vilkina Mockavos terminalo statybą,o Artūro Margelio vadovaujama valdančioji koalicija tam besąlygiškai pritaria..Taip pat visiems aišku,kad įsibėgėjus europietiškos geležinkelio vėžės tiesimo iki Kauno darbams,Mockavos terminalo statyba visiškai praras komercinį interesą.

Taigi antroji Artūro Margelio meravimo kadencija tikriausiai galutinai numarins lazdijiečių viltis dėl naujų darbo vietų sukūrimo ir rajono infrastruktūros gaivinimo.Gal kas nors iš to turi ar turės asmeninę naudą?Tačiau labai gaila,kad Lazdijų rajono žmones vėl bus konservatorių palikti prie suskilusios geldos,bet pamaloninti priešrinkiminiais propogandiniais pažadais.

Romas Apanavičius

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.