LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Kaip žinia, vasario 7 dieną Lazdijų rajono socialdemokratai ataskaitinio susirinkimo metu išsirinko naują skyriaus pirmininką – gerbiamą Algirdą Kreizą. Tą dieną taip pat buvo renkami delegatai  į  XXIX LSDP suvažiavimą Vilniuje. Buvo išrinkti šeši mūsų skyriaus bičiuliai: naujasis skyriaus pirmininkas Algirdas Kreiza, jo pavaduotojai Birutė Salickienė ir Saulius Petrauskas, buvęs ilgametis mūsų skyriaus pirmininkas Romas Apanavičius, N. Kirsnos socialdemokratų grupės ilgametis narys Albinas Pečiukonis ir aš – Almantas Štreimikis, Būdviečio socialdemokratų grupės pirmininkas.

Kovo 7 dienos ankstyvą rytą mes, LSDP Lazdijų rajono skyriaus delegatai, sėdome į automobilius ir pajudėjome Vilniaus link, į Utenos pramogų areną, kur bus išrinktas naujasis socialdemokratų lyderis, taip pat iškeltas kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus, patvirtinti kandidatai į Europos Parlamentą ir tvirtinami kiti nutarimai.

Atvykę užsiregistravome, gavome balsavimo mandatus ir nekantraudami laukėme šios ypatingai svarbios dienos pradžios. Pranešus, kad atvyko visi 621 delegatai, suvažiavimas pradedamas: darniai sugiedamas Lietuvos Respublikos himnas, pristatomi svečiai, patvirtinama dienotvarkė, išklausomi LSDP pirmininko ir partijos tarybos ataskaitiniai pranešimai. Po to seka svečių pasisakymai. Pirmasis kalba Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas, Ispanijos Socialistų Darbo partijos vienas iš lyderių  Miguel Angel Martinez, kuris pabrėžia, jog „mūsų, socialdemokratų, iššūkis yra kitokios Europos kūrimas – ne tokios, kurią pastaraisiais metais kūrė konservatyvios jėgos, ir kuri prarado daug piliečių pasitikėjimo ir paramos daugelyje valstybių“. Po ugningo ir įkvepiančio jo pasisakymo kalba kiti svečiai iš užsienio. Po jų į tribūną pakyla „vienas iš trijų valstybės vadovų“, kuris savo šmaikštumu pralinksmina suvažiavimo delegatus. Po jo pasisako kitų  politinių partijų lyderiai ir garbės pirmininkai. Įpusėjus dienai buvo prieita prie pagrindinio suvažiavimo įvykio – partijos pirmininko rinkimų.

Į šį postą iš viso pasiūlyti 7 kandidatai. Tačiau į balsavimo biuletenį buvo įrašytos trys pavardės (kiti savo kandidatūras atsiėmė) – Zigmanto Balčyčio, Vytenio Andriukaičio ir Algirdo Butkevičiaus. Kaip jau žinote, jau po pirmo turo surinkęs daugumą balsų LSDP pirmininku tapo buvęs finansų ir susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius,  kurį garsiais plojimais nuoširdžiai sveikino visi suvažiavimo delegatai. Algirdas Butkevičius tapo ir socialdemokratų kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

    Vėliau vyko LSDP pirmininko pavaduotojų rinkimai, LSDP tarybos rinkimai, LSDP etikos ir procedūrų komisijos rinkimai, LSDP finansų komisijos rinkimai. Vakarop buvo patvirtinta LSDP programa rinkimams į Europos parlamentą, kandidatų į jį sąrašas bei LSDP programa „Už Lietuvą – kūrybingą socialinės gerovės valstybę“.     

    Baigiantis suvažiavimui visą dieną skambėjusius sveikinimus moterims kovo 8-osios proga vainikavo gėlės visoms salėje esančioms moterims. Bendrai sugiedojus partijos himną suvažiavimas buvo baigtas ir visi nešini širdy santarvę, meilę ir grožį  pasklido po mylimą Lietuvą.

    Žinoma, labiausiai norėtųsi perduoti tą solidarumo jausmą, kurį  jaučiau viso suvažiavimo metu, o ne tik sausus faktus, tačiau vis tik  tikiuosi, kad bent trumpam jus nukėliau į XXIX LSDP suvažiavimą. O galimybė tiesiogiai išgyventi solidarumo jausmą su mumis ranka pasiekiama – pripažinus, kad rūpi Jūsų ir Jūsų vaikų ateitis, Laisvė, galimybių lygybė, žmogaus orumas, socialinis teisingumas ir solidarumas,  prisijungti prie mūsų ir drauge kurti  kūrybingą socialinės gerovės valstybę.

Socialdemokratas Almantas Štreimikis

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.