LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Valdžios institucijos reikalingos valstybės stabilumui ir normaliam egzistavimui, tiek valstybės, tiek žmonių, be kurių neegzistuotų ir pati valstybė. Pagal demokratinę sampratą valdžia esame mes – paprasti žmonės, kurie iš savo tarpo renkame valdžios atstovus, atstovus kurie, atėję į valdžią mumis rūpintųsi, kurtų ir vykdytų įstatymus gerovei tų, kurie jais pasitikėjo… Ir kaip baisu, kai valdžia tampa tikslu, kažkokia nesveika manija bei noru ją pajusti ir pasinaudoti savo gerovei. Nesuprantu ir nesuprasiu, kai žmogus, kuriuo pasitikėjom ir išrinkom į valdžią, staiga pasikeičia, pasijunta pusdieviu ir pamiršta savo priedermę TARNAUTI ŽMONĖMS. Kaip bijo prarasti valdžią, visomis priemonėmis stengiasi ją išlaikyti.

Išgirskit mane: – niekas netgi XXI amžiuje  neatšaukė padorumo, sąžiningumo, atjautos, pagarbos, galų gale 10 Dievo įsakymų. Myliu Jus.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.