LSDP Lazdijų skyrius

LSDP Lazdijų skyrius

Sąrašo Nr. 70

Socialdemokratai - už savivaldybės rūpestį žmonėmis

Algirdas Kreiza Nr.1

“Su didžiausiu vargu nešame akmenį į kalną, o į apačią jis nusirita akimirksniu; taip pat į priekį mus veda gerieji, o atgal – prakeiktieji. Senovės indų posakis”

Romas Apanavičius Nr.2

“Išvaduokime rajoną iš korumpuotų giminių ir savanaudžių klano. Sugrąžinkime žmonėms pasitikėjimą savimi ir tarpusavio pagarbą, nepriklausomai nuo  partiškumo ir įsitikinimų.Paveskime vadovauti rajonui išsimokslinusiems, aukštos moralės, kompetetingiems žmonėms, sava širdimi jaučiantiems eilinių piliečių džiaugsmus, skausmus ir netektis. Tai mes galime padaryti visi kaip vienas, ateidami prie rinkiminių urnų vasario 27-tą ir išgelbėti rajoną iš niūrių sutemų.”

Česlova Šmulkštienė Nr.3

“Susitelkime ir darykime savo kraštui gerus ir gražius darbus”

Arūnas Vaikšnoras Nr.4

Saulius Petrauskas Nr.5

“Gyvenimas gerėja, kai užtektinai žmonių nusprendžia, kad jis turi pagerėti. Viskas keičiasi, kai eiliniai žmonės susivienija dėl bendro tikslo.”(Kofis Ananas)

Justas Pankauskas Nr.6

“Dirbdami sąžiningai, išmintingai ir nuosekliai, įveiksime visus “architektūrinius barjerus”

Almantas Štreimikis Nr.7

“Turime suprasti, kad mūsų gyvenimo kokybę lemia mūsų pasirinkimai. Pasirinkimas būti sąmoningais mus įpareigoja atsakingai vertinti savo veiksmus, suvokiant, kad  kiekvienas iš jų mus priartina arba atitolina nuo mūsų pasirinkimo gyventi geriau. Būkime sąmoningi – rinkimės teisingai.”

Birutė Salickienė Nr.8

“Kviečiu vasario 27-ąją balsuoti ir pasirinkti teisingai. Manau, su Jūsų visų pagalba, galėsime kurti socialiai atsakingą Lazdijų rajono visuomenę, dalintis patirtimi  su jaunimu, panaudojant jų veržlumą, žingeidumą ir technologinius gebėjimus bendram tikslui,- mūsų rajono bendruomenės gerovei.Tikiu, jog dirbdama savo rajono gyventojų labui, padarysiu jų gyvenimą nors truputį šviesesnį, įkvėpsiu vilties, tikėjimo ateitimi ir Lietuvos gerove. Nepamirškime žmogiškojo prado, pirmiausia ir svarbiausia, – būti žmogumi. Aš už darbą  komandoje!”

Eimantas Zaburas Nr.9

Edmundas Štreimikis Nr.10

“Kodėl aš einu į rinkimus jau trečia kartą iš eilės? Pats savęs to klausiu ir randu tik vieną priežastį. Tikrai myliu savo kraštą ir esu susirūpinęs mano gimto rajono ateitimi. Tikiu, kad mano darbas,patirtis ir žinios dar yra reikalingi ir gali duoti naudą rajono žmonėms. Noriu sugrįžti į Gimtinę ne svečiu,o žmogumi,kuris pasiruošęs dirbti rimtą ir sunkų darbą visų mūsų rajono žmonių labui.”

Roma Stankauskienė Nr.11

“Valdžia nieko negadina. Gadina baimė…Baimė prarasti valdžią.”   Dž.Steinbekas

Gražina Austrotienė Nr.12

Vytas Jaskelevičius Nr.13

Tomas Janulevičius Nr.14

Inga Štreimikienė Nr.15

“Saugus ir laimingas vaikas, veiklus, atsakingas ir reikalingas paauglys, norintis ir galintis rajono labui dirbti jaunuolis, mėgiamą darbą dirbantis, finansiškai stabilus, darnią šeimą sukūręs ir visapusiškai išprusęs vidutinio amžiaus žmogus, visų mūsų rūpesčiu ir pagarba apsuptas, visuomenės veikloje aktyviai dalyvaujantis ir orus senolis - tai mūsų siekis. Lazdijų rajono žmogus, gyvenantis darnoje su savimi, šeima, bendruomene ir gamta - tai mūsų vizija.”

Anžela Kavaliauskienė Nr.16

“Pastaruoju metu daugelis jaunimo palikdami savo tėvynę emigruoja į kitas šalis, ieškodami darbo, geresnio pragyvenimo. Norėtusi sukurti tokias sąlygas, kad išsilavinę žmonės liktų dirbti ir gyventi savo tėvynėje. Spręsdami bedarbystės ir kitas pragyvenimo problemas, tikimės sulaukti jų grįžtančių… ”

Mantas Salickas Nr.17

“Mūsų šeimoje dominavo vertybės,- tiesa, sąžiningumas, garbingumas. Esu solidarus su tokių pat pažiūrų ir siekių žmonėmis, todėl esu šiame sąraše. Noriu paraginti rajono jaunimą, nebūkite abejingi, ateikite vasario 27- tą dieną ir pareikškite savo apsisprendimą!Mes dar tikime Lietuva, mes dar neišvykome…”

Povilas Austrotas Nr.18

Jolanta Šiugždienė Nr.19

Sigitas Stenevičius Nr.20

“Šansą gyventi teisingiau, geriau, doriau, žmogiškiau mes turime. Sugebėkime tuo pasinaudoti!”

Vidas Rimavičius Nr.21

Vytautas Vaicekauskas Nr.22

Tomas Mikelionis Nr.23

“Tai, ką verta daryti, verta daryti gerai.”  N. Pusenas

Jolanta Tarakanovienė Nr.24

Vilija Kazlauskienė Nr.25

“Žmonės gyvena ir dirba, kuria šeimas, gražius ateities planus, augina vaikus.. Tik bendras supratimas, bendros idėjos ir bendri siekiai padės pasukti teisingu ir tiesiu keliu..tokiu keliu, kur negresia bedarbystė, kur nėra vingių ir duobių, keliu, kuriuo norėtume eiti visi.”

Kęstutis Janulis Nr.26

Lina Šukienė Nr.27

“Žmonės nevertina tų, kurie daug kalba, nors ir rimtai. Amžinai šniokščianti upė, nors ir duoda naudą, bet nesukelia jokio dėmesio.” Senovės indų posakis.

Savaitraštyje „Veidas“ buvo pateiktas Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės reitingas. Jau ketvirtus metus iš eilės skelbiamame reitinge pagal 21 kriterijų suklasifikuotos visos 60 Lietuvos savivaldybių. Deja, Lazdijų rajono savivaldybė iš buvusios 20 vietos, šiemet drastiškai smuktelėjo žemyn ir atsidūrė 42 pozicijoje. Tokią vietą reitingų lentelėje lėmė savivaldybės rodiklių suprastėjimas svarbiausiose – socialinėje ir ekonominėje srityse. Pagal kitus kriterijus Lazdijų rajonas neišsiskyrė – apytikriai balansavo ties Lietuvos vidurkiu.   Nenuostabu, kad “nepatogiu” rezultatu įvertintų savivaldybių vadovai gali teigti, jog tyrimas neobjektyvus, tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, jog savivaldybės vertintos net pagal 21 oficialių duomenų kriterijų: gyventojų skaičiaus pokytį, nedarbo, nusikalstamumo lygį, ikimokyklinio ugdymo vietų, gydytojų, veikiančių įmonių, kultūros centrų skaičių, veikiančias įmones, tiesiogines…

Balandžio 23 d., Lazdijų rajone lankėsi grupė bičiulių, Lietuvos Respublikos Seimo narių. Vizitas prasidėjo Seimo narių prof. J. Karoso, M.Petrauskienės susitikimu su rajono savivaldybės Meru ir administracijos vadovais. Jo metu buvo apsikeista nuomonėmis apie šalies ir Lazdijų rajono savivaldybės problemas, aptarti atliekų šalinimo sistemos diegimo,vietos savivaldos rinkimų tvarkos tobulinimo klausimai Po to svečiai lankėsi  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Lazdijų  skyriuje (SODRA), Lazdijų Darbo biržoje. Antroje dienos pusėje LR Seimo nariai susitiko su Lazdijų miesto darželių-mokyklų ,,Kregždutė“ ir ,,Vyturėlis“ darbuotojais, lankėsi Šventežerio vidurinėje mokykloje, UAB ,,Pietų Megrame“, Šventežerio seniūnijoje ir Veisiejų mieste, Lazdijų krašto muziejuje, susitiko su Lazdijų  medikais. Seimo narė M.Petrauskienė,  nustebinta Veisiejų krašto gamtos  grožio, o Veisiejų pusiasalio…

Jau senokai tarp mūsų skyriaus bičiulių sklandė idėja rudeniop susiburti ir kartu su šeimomis praleisti dieną  gamtoje. Ši įdėja buvo įgyvendinta rugsėjo 19 d., kai skyriaus nariai su šeimomis susirinko į skyriaus rudens šventę poilsiavietėje prie Ilgio ežero (Kapčiamiesčio girininkija).Čia mus svetingai pasitiko bičiulis Vytas Jeskelevičius -gretimos Stalų girininkijos girininkas. Nuo ankstyvo ryto pakrantėje rikiavosi grybautojų automobiliai (prie jų prisijungė ir Seimo narys Julius Sabatauskas su šeima), o grybautojams pasiskirsčius komandomis ir pasislėpus miško tankmėj, poilsiavietėje pakilo į dangų lauko virtuvės dūmas, prakvipo žuviene, kurią virė bičiulė Andžela ir jos pagalbininkė Vilė. Grybavimui skirtas poros valandų laikas prabėgo labai greitai- juk reikėjo ir stalus pasidengti, ir žuvienę išvirti ,ir su…

Kaip žinia, vasario 7 dieną Lazdijų rajono socialdemokratai ataskaitinio susirinkimo metu išsirinko naują skyriaus pirmininką – gerbiamą Algirdą Kreizą. Tą dieną taip pat buvo renkami delegatai  į  XXIX LSDP suvažiavimą Vilniuje. Buvo išrinkti šeši mūsų skyriaus bičiuliai: naujasis skyriaus pirmininkas Algirdas Kreiza, jo pavaduotojai Birutė Salickienė ir Saulius Petrauskas, buvęs ilgametis mūsų skyriaus pirmininkas Romas Apanavičius, N. Kirsnos socialdemokratų grupės ilgametis narys Albinas Pečiukonis ir aš – Almantas Štreimikis, Būdviečio socialdemokratų grupės pirmininkas. Kovo 7 dienos ankstyvą rytą mes, LSDP Lazdijų rajono skyriaus delegatai, sėdome į automobilius ir pajudėjome Vilniaus link, į Utenos pramogų areną, kur bus išrinktas naujasis socialdemokratų lyderis, taip pat iškeltas kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus, patvirtinti…